Edit Content

Menu

Nieuws

© 2022 Kiwanis Lummen Quadrivio

Kickertafels voor Huize Alfabet

Enige tijd geleden mocht Leefgroep Alfabet 8 kickertafels ontvangen, dit in het kader van de sociale werking van onze club.
De kickertafels werden door onze Voorziteer Frank Vanermen en zijn trouwe sScretaris Bart Das geleverd en gemonteerd.


Wat?
Alfabet is een categoriale leefgroep, specifiek voor niet-begeleide minderjarige vluchtelingen (NBMV). Het doel is deze kinderen en jongeren opvang, rust en veiligheid te bieden in afwachting van meer duidelijkheid rond hun situatie en toekomstperspectief. Een team van 7 begeleiders (waarvan één hoofdbegeleider), twee halftijdse huisvrouwen en een coördinator geven samen de dagdagelijkse werking vorm. Elke jongere krijgt een individuele begeleider die samen zijn/haar traject opvolgt en ondersteunt. Alfabet werkt contextgericht. Dit wil zeggen dat er ruimte is voor contacten met de context uit het land van herkomst én dat er nauw samen gewerkt wordt met het netwerk hier (voogd, school, vrienden, steunfiguren).

Voor wie?
In deze groep is er plaats voor 12 jongeren die omwille van hun jonge leeftijd aangepaste zorg en begeleiding nodig hebben. Alfabet staat voor rust en veiligheid in een pedagogisch onderbouwd kader. Jongeren komen terecht in een warme omgeving waar het stimuleren van hun ontwikkelingskansen voorop staat. De beschikbare plaatsen in Alfabet worden opgevolgd en toegewezen door Fedasil.

Waar?
Leefgroep Alfabet is gelegen in het landelijke Zelem en vindt zijn plaats tussen de andere leefgroepen van de regio West-Limburg.