Edit Content

Menu

Nieuws

© 2022 Kiwanis Lummen Quadrivio

Kiwanis Lummen schenkt 5.000 Euro aan Helpende Handen Wallonië en Oekraïne

Gisteren hebben we eindelijk nog eens kunnen genieten van een ontspannen avond en wij hopen dat de magie & humor van Gili je de crisissen van de afgelopen periode even hebben kunnen doen vergeten.

Het doet ons als club plezier om dankzij de inzet van alle leden en jullie steun & aanwezigheid te mogen aankondigen dat wij van deze avond gebruik willen maken om twee projecten die ons het afgelopen jaar allen diep geraakt hebben in de kijker te zetten.

Naast de diverse lokale organisaties (St. Vicentius, St. Ferdinand, het Open Poortje, en tal van andere instellingen) die wij op reguliere basis steunen, hebben wij vandaag ook een bijzondere aandacht voor het leed in ons land en in de wereld dat niemand onberoerd heeft gelaten het afgelopen jaar.
En dan hebben wij het natuurlijk over de overstromingen in Wallonië en de oorlog in Oekraïne, die heel veel menselijk leed en dramatische gevolgen hebben veroorzaakt.
Kiwanis Lummen Quadrivio is een organisatie die zich in eerste instantie richt op de bescherming en ondersteuning van kinderen die om welke reden dan ook getroffen worden door leed, pijn of onrecht. Het merendeel van de fondsen die we besteden gaat naar kinderen.
De verwoestende overstromingen in Wallonie tussen 14 en 16 juli hadden een dodentol van minstens 41 inwoners. De ravage en de vernielingen waren niet te overzien. Maar gelukkig zijn we in land in vrede en hebben veel helpende handen onmiddellijk hulp geboden. Ook vanuit Vlaanderen werd er veel solidariteit getoond, en mede dankzij de inzet en de hulp ter plaatse van één van onze leden (Bernard Ghaye) en de vereniging Helpende Handen Wallonië hebben wij als club het leed voor die kinderen proberen te verzachten.
Helaas was de watersnood in Wallonië niet de enige crisis het afgelopen jaar. Sinds 24 februari 2022 kunnen we er niet meer om heen en zien we dagelijks beelden van bommen, aanslagen, leed en aanvallen op Oekraïne en de Oekraïense bevolking waarbij ook kinderen niet gespaard blijven.
Niettegenstaande ook de Oekraïense bevolking strijdvaardig en als een blok zich inzet om de aanvallen af te weren blijft niets of niemand gespaard en zijn ook kinderziekenhuizen tegen alle regels in een doelwit. De beelden van de aanslag op het kinderziekenhuis, schuilende kinderen in kelders, stromen van vluchtelingen op zoek naar hoop en leven maar ook verscheurd door het verdriet van wie ze verloren zijn en alles wat ze moeten achterlaten blijft op ons netvlies gebrand.
Helaas beschikken wij maar ook Gili niet over een magische toverformule om die ene gek, zo zullen we hem maar noemen tot reden of inzicht te brengen;
We kunnen het leed niet stoppen maar willen ons wel inzetten en blijven engageren om het te verzachten.
Daarom hebben we contact opgenomen met de gemeente Lummen o.l.v. Burgemeester Luc Wouters om aan te kondigen dat we ook namens onze club hulp en steun willen bieden bij de opvang van de Oekraïense vluchtelingen.
We begrijpen dat er op dit ogenblik enkele gezinnen worden opgevangen maar een grotere toestroom van vluchtelingen wordt verwacht en het rusthuis Merelhof hiervoor in gereedheid wordt gebracht.
Om de steun georganiseerd en eerlijk te verdelen zullen we samen met de gemeente Lummen de handen in elkaar slaan om een financiële hulp en ondersteuning te bieden en daarvoor stellen wij vandaag reeds een budget van 2.500 euro ter beschikking. Het is misschien een druppel op een hete plaat maar ook de Oekraïense bevolking heeft ons getoond dat eendracht, solidariteit en samenwerking tot veel meer in staat is dan datgene wat we alleen kunnen doen.
Dankjewel voor jullie aanwezigheid en bijdrage !